วิทยุ » Bangkok

Bangkok - 48 สถานีวิทยุ

ความถี่ วิทยุ อันดับ
100.5 FM อสมท คลื่นข่าว FM100.5อสมท คลื่นข่าว FM100.5 -299
95.0 FM อสมท ลูกทุ่งมหานคร FM95อสมท ลูกทุ่งมหานคร FM95 0
99.0 FM FM99 Active RadioFM99 Active Radio 0
95.5 FM Hitz 95.5Hitz 95.5 0
91.75 FM WatPakBoWatPakBo 0
90.0 FM ลูกทุ่งรักไทย ๙๐ลูกทุ่งรักไทย ๙๐ 0
100.0 FM จส. 100จส. 100 0
97.5 FM Mellow PopMellow Pop -1
107.0 FM Met 107Met 107 0
675 AM เสียงจากทหารเรือ ส.ทร.2 - Voice of Navyเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.2 - Voice of Navy 7
106.5 FM Green Wave FMGreen Wave FM 5
88.5 FM Goodtime RadioGoodtime Radio 4
94.75 FM สถานีวิทยุวัดนายโรง FM 94.75สถานีวิทยุวัดนายโรง FM 94.75 3
104.5 FM Flex 104.5Flex 104.5 2
104.25 FM - 837 AM วิทยุเสียงอิสลาม - Siang Islamวิทยุเสียงอิสลาม - Siang Islam 2
94.5 FM - 657 AM กรมการทหารสื่อสาร - Signal Radio Networkกรมการทหารสื่อสาร - Signal Radio Network 1
98.25 FM 98.25 บางมดสัมพันธ์98.25 บางมดสัมพันธ์ 1
105.5 FM Eazy FMEazy FM 1
94.0 FM EFMEFM 1
103.0 FM สถานีวิทยุกองทัพบก จส.2สถานีวิทยุกองทัพบก จส.2 1
96.5 FM อสมท คลื่นความคิด FM96.5อสมท คลื่นความคิด FM96.5 0
93.5 FM Top RadioTop Radio 0
105.0 FM FM 105FM 105 0
92.5 FM Radio ThailandRadio Thailand 0
88.0 FM Radio Thailand EnglishRadio Thailand English 0
97.0 FM 97 FM Quality News Station97 FM Quality News Station 0
891 AM เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ 891เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ 891 0
819 AM เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ 819เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ 819 0
1460 AM เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการศึกษาเครือข่ายวิทยุฯเพื่อการศึกษา 0
91.0 FM FM91 TrafficproFM91 Trafficpro 0
88.5 FM เสียงจากทหารเรือ ส.ทร.1 - Voice of Navyเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.1 - Voice of Navy 0
102.0 FM สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. 102 Radioสถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. 102 Radio 0
981 AM TU Radio 981TU Radio 981 0
1287 AM Weather RadioWeather Radio 0
98.0 FM Star FMStar FM 0
99.5 FM Smile LooktungSmile Looktung 0
89.5 FM สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 0
90.5 FM SmartNews RadioSmartNews Radio 0
92.0 FM วิทยุศึกษาวิทยุศึกษา 0
102.75 FM Big FMBig FM 0
103.5 FM FM OneFM One 0
106.0 FM วิทยุครอบครัวข่าววิทยุครอบครัวข่าว 0
630 AM สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 0
1179 AM เสียงสามยอดเสียงสามยอด 0
1386 AM สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 0
104.75 FM Anurak RadioAnurak Radio -1
93.0 FM COOL 93 FahrenheitCOOL 93 Fahrenheit -1
95.25 FM คลื่นไทธรรม 95.25คลื่นไทธรรม 95.25 -1